Tacos con pesce crudo

Tacos con pesce crudo, salsa, ananas e olio tartufato

10,00